™ and ©2013, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui / Kids, ShoPro, TV TOKYO